Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1580 Inger og Øivind Tvete - rehabilitering av piper og pipeløp

fikk på styremøtet 12. juni 2012 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til rehabilitering av piper og pipeløp i Kasernegaten 49, i Gamlebyen i Fredrikstad

Etter bybrannen i 1857 ble nåværende bygning gjenreist på begynnelsen av 1860-tallet.

Opprinnelig var det i 1. etasje forretningslokaler og et bryggerhus, med boliger i 2. etasje. Senere eiere har gjort om hele huset til boliger for utleie.

I august 2012 overtok Inger og Øivind Tvete eiendommen, og har planer om å restaurere 1. etasje og bryggerhuset tilbake til 1860-70 årene med bolig samt bryggerhuset med bakerovn og grue.

Jon Brænne, NIKU har tidfestet tapetrester fra 1870-årene som skal rekonstrueres og trykkes av Victoria Brand, Christiania Tapetverksted. En tidsriktig kakkelovn vil bli montert i løpet av sommeren. Bakerovn og grue vil bli gjenoppbygget i løpet av sommeren av lokal murer med erfaring i reparasjon og restaurering. Når ferdigstilt, vil denne bli benyttet i formidlingsøyemed.

Etter befaring og kontroll av feiervesenet i Fredrikstad ble det pålagt å rehabilitering pipe med innvendig godkjent foring, samt reparere begge piper over tak.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss