Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2025 Haldenkanalen Sluseturer AS - 5 års kontroll av D/S Turisten for 2014

fikk på styremøte 06. februar 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til økonomisk støtte til 5 års kontroll av D/S Turisten for 2014

D/S «Turisten» er Haldenkanalens Dronning, og Norges største privatfinansierte restaureringsprosjekt. Hun er bygget ved Nyland Mek. Verksted i Kristiania i 1887. Hun seiler på original kjøl, men har fått byttet ca. 80 % av stålet i skroget, klinket sammen med 60.000 nagler slik hun opprinnelig ble bygget. Likeledes er hele innmaten ny, men bygget etter nøyaktige spesifikasjoner i samsvar med Riksantikvarens anvisninger og råd.

Resultatet er blitt en historisk reise i skipsbyggerkunst. Skipet har i dag som før, den originale dampmaskinen som gjør henne til et flytende teknisk museum. Norsk Teknisk Museum hadde i perioden skipet lå på sjøens bunn, fra 1967-1997, maskinen utstilt i sine lokaler i Oslo, men friga denne da rederne viste omverdenen at de maktet den utrolige jobben med å ta henne opp og gjenskape dette smykke av et skip.

D/S Turisten står på Riksantikvarens lister, og i 2010 varslet Riksantikvaren om igangsetting av fredning. Dette arbeidet har en lang prosess og er pd ikke fullført.

Tilskudd fra Stiftelsen UNI til klassing av D/S Turisten, var avgjørende for at D/S Turisten fikk seile med passasjerer i sesongen 2013. D/S Turisten AS har pr. juni 2012 leiet ut fartøyet til Haldenkanalen Sluseturer AS, som er 100 % ansvarlige for driften og vedlikehold av fartøyet. Å drifte et fartøy anno 1887, er tungt og krever stort mannskap i forhold til passasjerantallet for å seile turer.

http://turisten.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss