Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2144 Osterøy Museum - Restaurering av Geitreimsstova

fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til restaurering av Geitreimsstova på Osterøy

I forbindelse med 200 års jubileet for grunnloven vil Osterøy museum sette fokus på en institusjon som stod sterkt i Norge omkring 1814; husmannsvesenet. I museets samlinger av bygninger, er ikke husmennene representert.

På Osterøy museum ligger det i dag lagret en husmannsstue som tidligere stod på Rolland på Osterøy. Den ble demontert og fraktet til museet 1990 fordi den ellers ville bli revet.

Tilstanden på materialet er såpass dårlig at det ikke lar seg gjøre å sette den opp igjen, slik planen opprinnelig var.

Derfor er det lagt opp til å bygge en kopi av stua der de gamle materialene blir benyttet som referanse der den er for dårlig til å benyttes. Der materialene er god nok, blir de felt inn i bygget.

Kopibygging som dette inneholder et stort lærings og formidlingspotensiale og deler av prosjektet vil derfor bli arrangert som kurs. Å benytte museet som arene for kompetanseheving og kunnskapsoverføring vil styrke museets rolle som kunnskapsbygger og samfunnsaktør.

http://www.muho.no/osteroy-museum/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss