Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2178 Norsk Industriarbeidermuseum - Telemarksgalleriet - Skallsikring og alarmsystem ved Lysebuen

fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 160.000 til skallsikring og utvidelse av alarmsystemet ved Lysbuen

Telemarksgalleriet har siden 1994 holdt til i et gammelt industrilokale på Tinfos kulturområde på Notodden. Tinfos kulturområde er under freding, og en del av Norges UNESCO-søknad som nå er til vurdering i Paris.

Galleriet nyåpnet i fjor høst med nytt industrimuseum og kunstmuseum. Det nye galleri- og museumskonseptet har navnet Lysbuen, og driftes av Telemarksgalleriet AS som er et non-profit selskap. Etableringen av museene ble støttet med investeringsmidler fra blant annet Telemark fylkeskommune, Telemark Utviklingsfond, Notodden kommune og Norsk Kulturråd.

Industrimuseet viser historien om Norges viktigste oppfinnelse; Lysbueovnen og produktet kunstgjødsel. Museet stiller ut gjenstander med stor historisk verdi og har en stor kunstsamling på over 2.500 kunstverk, bl.a. av Skredsvig, Kittelsen, Aulie, Sørensen, Per Krohg og en rekke andre kunstnere. Den største delen av samlingen er kunst av Terje Bergstad, en samling med stor nasjonal verdi.

Telemarksgalleriet AS skal gjøre en generell sikkerhetsoppgradering av Lysbuen og en spesiell oppgradering av utstillingshallen for kunst. Utstillingshallen og museumshallene er knyttet sammen, og det er derfor viktig å øke det generelle sikringsnivået. I den forbindelse har vi under utarbeidelse en langsiktig plan for bedring av sikkerheten.

Formidling av kunst med høy verneverdi stiller høye krav til sikkerhet. Arenaer for formidling er en viktig forutsetning for museumsdriften. Å stille ut egen samling sammen med innlånte verk og objekter skaper gode formidlingsmuligheter, men også utfordrende sikkerhetssituasjoner.

Telemarksgalleriet skal i forbindelse med grunnlovsjubileet arrangere en utstilling som heter «Flukten fra Telemark» i perioden 13.9.2014 – 30.11.2014. Til denne utstillingen skal det lånes kunstverk blant annet fra Nasjonalmuseet. På bakgrunn av krav fra Nasjonalmuseet må første trinn av sikkerhetsplanen gjennomføres før utstillingen åpner. Søknaden gjelder midler til følgende sikkerhetstiltak:

1. Forbedring av skallsikring
2. Installering av flere pir-detektorer
3. Anskaffe objektsikring med trådløst overvåknings- og alarmeringssystem

http://www.telemarksgalleriet.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss