Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2304 Eidskog Røde Kors - Etablering av vannredningsgruppe

fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 88.000 øremerket personlig utstyr

Ved søk, redning og ved naturgitte sitasjoner der det er mye vann på feil plass, er det stort behov for kompetanse og utstyr for å kunne håndtere situasjonen på best mulig måte – til det beste for flest mulig.

Frivillige i Eidskog Røde Kors har et ønske om å ta en rolle i dette arbeidet, og vil etablere en liten, men effektiv faggruppe innen vannredning, bestående av 4-5 personer med nødvendig opplæring og utstyr for å kunne utføre arbeidet på en sikker måte fra land og fra båt.

Landskapet i Eidskog består av mye skog, mange vann, små og store elver, men ingen vannredningsgruppe i nærheten. Hadde en slik gruppe eksistert, hadde det ikke manglet på oppdrag.

For å kunne etablere en operativ gruppe må man ha frivillige, og pr. i dag har Eidskog Røde Kors minst 5 aktive medlemmer som har en grunnleggende kompetanse i søk/redning med stor interesse for vannaktivitet. Dernest må hvert enkelt medlem i gruppen utstyres med nødvendig sikringsutstyr, tørrdrakt, en del fellesutstyr, samt kurs/opplæring.

Det søkes derfor om opplæring og utstyr til dette. En eventuell oppstart kan da være operativ i løpet av sommeren 2015.

https://www.rodekors.no/distriktsider/hedmark/lokalforeninger/eidskog/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss