Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2781 Grimstad Røde Kors - Kjøp av robust bil

fikk på styremøte 10. februar 2016 i Stiftelsen UNI kr. 95.000 til anskaffelse av en robust bil.

Kilandsenteret er et opplevelsessenter for barn og unge, hvor virksomheten skal vektlegge barn og unge med spesielle behov. Senteret ligger rett ved Grimstad og er svært godt egnet for ferieopphold. Gode bademuligheter fra egen strand med brygge. Her kan man seile og padle, klatre i helt ny klatrevegg med mange ulike løyper, grille, fiske og delta på nattvandring.

Senteret som ligger i naturskjønne omgivelser, eies av Grimstad Røde Kors. Rundt senteret er det fantastiske muligheter for friluftsaktiviteter, blant annet tilknyttet Kilandsvannet. Her er 65 overnattingsplasser fordelt på to bygg.
Foruten flott natur og beliggenhet ved Kilandsvannet, er senteret bl.a. utstyrt med klatrevegg, klatrestokk, vaier-rutsjebane, hinderløype og ballbinge for volleyball, fotball og basket. Mulighet for vannaktiviteter med kanoer, seilbåter og robåter, badestrand.

Røde Kors Aust-Agder har hvert år en «Ferie for alle leir» til Kilandsenteret. Leiren retter seg mot barn i skolenes sommerferie. I flere år har man hatt ønske om en solid bil. Nå som prosjekt «Vannveien» er en realitet vil behovet for en slik bil øke betraktelig. Til «Vannveien» skal bilen benyttes til å transportere kanohenger og utstyr og padlere til og fra oppmøteplasser. Mye av denne transporten vil foregå på skogsbilveier, i hele den isfrie årstiden.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss