Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 313 Stiftelsen rednings.net

fikk innvilget kr. 50.000 til utvikling av kommunikasjonssystem for varsling i forbindelse med redningstjenesten i Norge.

Stiftelsen rednings.net søkte i brev av 20. november 2000 Stiftelsen UNI om støtte til å utvikle et kommunikasjonssystem for varsling i forbindelse med redningstjenesten i Norge.

Steftelsen ble etablert 1. september 2000, mens nettavisen har vært oppe i ca 3. år. Stiftelsen er av non-profit karakter og har som ideelt formål å skape en best mulig redningstjeneste. Stiftelsens nettavis skal bl.a. formidle informasjon vedr. redningstjenesten ved å benytte IT- og kommunikasjonssystemer. Stiftelsen støtter tiltak som fremmer den norske redningstjeneste og internasjonalt samarbeid. Nettavisen vil gi informasjon om opplæring og kompetanse innen redningstjenestens offentlige, frivillige og private ledd. Stiftelsen vil ved hjelp av nettavisen støtte tiltak som styrker den administrative og operative koordinering innen redningstjenesten og støtter også forskning på dette området. Stiftelsen vil arbeide med forebyggende tiltak, gjennomføre konferanser og drive konsulent- og rådgivningsvirksomhet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss