Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 502 MOT - Landslagssamling 2004

fikk på styremøte 24. februar 2004 innvilget kr. 500.000 til Landslagssamling med MOT i 2004

MOT er en ideel stiftelse dannet av toppidrettsutøvere. Initiativ til dannelsen av stiftelsen MOT ble tatt rett etter de Olympiske Leker på Lillehammer i 1994. MOT skal skape tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom. MOT skal redusere mobbing, vold og rusmisbruk og være leverandør av positive verdier til samfunnet.

MOT’s viktigste produkter er foredrag, samtaler, utdanning og ”samarbeidsavtaler” basert på en enkel filosofi om det å vise MOT: MOT til å si nei, MOT til å leve og MOT til å bry seg.

MOTs Landslagssamling er det viktigste samlingspunktet i året for at MOTs ledelse skal få innspill til å utvikle MOT til det beste for alle MOTs aktører og MOTs målgrupper. I 2003 deltok 400 aktører på Landslagssamlingen, og det forventes at 640 aktører deltar på samlingen i 2004.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss