Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 507 Ibsenforbundet - Ibsengården i Snipetorp

fikk på styremøte 24. februar 2004 innvilget kr. 550.000 til sprinkler- og brannvarslingsanlegg i Ibsengården i Snipetorp.

Ibsenforbundet i Skien arbeider i samarbeid med kulturavd. i Skien kommune med å gjøre Ibsengården om til et Ibsen senter. I denne unike gården bodde familien Ibsen i 22 år og var også Henrik Ibsens siste bosted i Skien. Gården eies i dag av Skien kommune og blir i liten grad utnyttet, mye p.g.a. dårlig brannsikring. Gården fra 1800-tallet er ellers godt vedlikeholdt

http:\www.bymuseet.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss