Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 879 Utstein Kloster - Sprinkleranlegg

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 4. desember 2007 innvilget kr. 110.000 til oppgradering av sprinkleranlegget ved Utstein Kloster.

Utstein Kloster er i hovedsak bygd på midten av 1200-tallet. Det ble foretatt restaurering og rekonstruksjon på 1950- og 1960-tallet, offisielt ferdigstilt i 1965. Bygget er automatisk fredet og står under tilsyn fra Riksantikvaren. Anlegget drives i dag som museum, konsertarena samt lokaler for kurs /konferanser og selskapsvirksomhet. Virksomheten er organisert som stiftelse.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss