Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1219 Litlebergen - istandsetting

fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 innvilget kr. 60.000 til istandsetting av sjøbu/trelastlager.

Litlebergen i Meland kommune utgjør en mindre landbrukseiendom. Bruket er regulert til landbruksdrift, mens området sjøbua ligger på, er tildelt ”næring og kontor” som reguleringsformål.

Bygningen er langt på vei uendra siden den ble satt opp en gang mellom 1910 og 1920. Konstruksjonen og materialbruken er god og effektiv, og karakteristisk for sin tid. Ved istandsetting vil man legge stor vekt på å ta vare på disse elementene.

Bygningen er av fylkeskonservatoren vurdert å ha høy antikvarisk verdi. Den utgjør i dag et nøkkelelement i den eldre bygningsmassen på strandstaden Litlebergen og bygningsvernkonsulenten ved Museumssenteret i Hordaland, uttaler at bygget per i dag er det mest autentiske i dette miljøet.

Ekteparet Kristine Fluge og Haakon Aase er tredje generasjon eiere av bygningen, som i sin tid ble reist av et konsortium av aktive personer i lokalmiljøet. bl.a. av Johan F. D. Aase, Haakon Aase’s bestefar.

http://www.litlebergenbf.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss