Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2021

Skadevernstatus etter 6. styremøte; 1. desember i 2021, er som følgende:

Søknader innvilgetBevilget beløp
Priser/gaver3kr. 2 000 000
Sikring generelt27kr. 4 212 740
Natur- miljøvern2kr. 430 000
Menneskevern-rusrelatert4kr. 467 000
Menneskevern-generelt28kr. 5 456 291
Forskning 3kr. 1 350 000
Fartøyvern26kr. 5 440 348
Bygningsvern-generelt140kr. 15 696 682
Bygningsvern-brann og sikkerhet63kr. 9 572 984
Norsk Kulturarv - Rammevedtak1kr. 10 000 000
297 kr. 54 626 045

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss