Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1220 Stiftelsen Øksnes Leirsted - renovering av taket.

fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 og i april 2011 innvilget tilsammen kr. 100.000 til renovering av taket.

Stiftelsen Øksnes Leirsted er en ideell halvoffentlig stiftelse som eier Øksnes gamle Prestegård. Formålet er å ivareta eksisterende bygningsmasse, drive utleie til leirskolevirksomhet i samarbeid med Øksnes kommune, aktivitetstilbud for barnehager, utleie til kurs, bryllup m.m.

Prestegården ble bygget i 1897 og bygningsmassen har gjennomgått flere renovasjoner og et utstrakt vedlikehold i løpet av de siste 30 årene som Stiftelsen har drevet Prestegården.

Fylkeskonservator i Nordland, Egil Murud har uttalt at den gamle prestegården og dens kulturmiljø burde bli definert som verneverdig.

Skiferplatene på taket av Prestegården er begynt å løsne fordi spiker er rusta opp og noe trobord er råttent. Reparasjon av taket er helt nødvendig p.g.a faren for ulykker i forbindelse med at skiferstein kan ramle ned på tunet.

Arbeidene vil bli foretatt av blikkenslager Tom Hansen som tidligere har renovert taket på bl.a. Øksnes kirke.

Det ble søkt Stiftelsen UNI om midler til halve taket, som innvilget kr. 50.000 til dette arbeidet i april 2010.

I april 2011 ble det igjen søkt Stiftelsen UNI om kr. 50.000, da det ville være kostnadsbesparende å gjøre hele arbeidet med taket under ett.

http://www.oksnesleirsted.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss