Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1221 Sjønstå Gård - brannverntiltak.

fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 innvilget kr. 44.250 til diverse branntiltak.

Sjønstå Gård er et nord-norsk klyngetun i Fauske kommune i Nordland. Tunet består av 22 hus og ble fredet av Riksantikvaren i 2006 fordi den er en del av Sulitjelmagruvenes historie og samtidig representerer en tunform som var typisk i nordland før 1900.

Stiftelsens formål er restaurering, bevaring og drift av Sjønstå Gård, delt i Nergården, Øvergården og brua over Sjønståelva.

Sjønstå Gård har gjennom mange år fått en stemoderlig behandling lokalt. Det manglende lokale engasjementet har stått i klar kontrast til Riksantikvarens vurdering av stedets kvalitet. Også andre tilreisende på befaring på gården har understreket viktigheten av å ta vare på dette kulturminnet.

I 2009 ble brannvernplanen for anlegget ferdig og det ble bestemt at brannslanger og manuell alarm skal anskaffes.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss