Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1222 Østerhaug Gård - råteskader og sanering av hussopp.

fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 125.000 til disse arbeidene.

Jan Henrik Opsahl er bruker og eier av Østerhaug Gård. Han tok over gården 1.1.2010. Sjette generasjon Henrik er i dag tre ½ år.

Gården Østerhaug’s historie går tilbake til midten av 1500-tallet. I 1862 ble den solgt til skogeier Henrik Opsahl, og en ny æra ble innledet på gården. Henrik Opsahl var i første rekke forstmann, og foretok en rekke heldige skogspekulasjoner, bl.a. det sagnomsuste skogkjøpet i Finland.

Bebyggelsen på Østerhaug har vært omfangsrik og varierende. To bygninger fra Østerhaug finnes i dag på Glomdalsmuseet. Der har vært flere byggeperioder, men i dag bærer gården preg av perioden fra 1870 frem til 1903. Den store låven, Elverums største uthusbygning, ble ferdigstilt i 1874.

Familien Opsahl var de mest fremgangsrike skogeierfamiliene i sin tid, og for å markere sin status ble den gamle hovedbygningen revet og ny herskapsbolig ble oppført i 1903. I 1914 ble det installert elektrisitet.

Som ny eier av Østerhaug ivrer Jan Henrik Opsahl å få hovedbygningen til å bli et flott landemerke igjen. Ballsalen er i dag kanskje mest et minne om svunne tider, men likevel fullt anvendbar til bl.a. festspillene i Elverum. Prosjektet er stort men desto større er stå-på-viljen og dugnadsånden.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss