Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1223 Husmannsplassen Mandfloen - restaurering av tunet.

fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til dette arbeidet.

Elfrid Skjæraasen ønsker å sette i stand bygningene på Mandfloen da eiendommen har vært i slekta lenge. Hun kjøpte husmannsplassen Mandfloen høsten 2009 etter at arvingene i mange år ikke var blitt enige om noe vedlikehold. Eiendommen grenser mot Trysilelva og har fire tømrede hus pluss et redskapshus i reisverk på eiendommen. Både husmannsstua fra 1750 og våningshuset fra 1860 er i dårlig forfatning.

Henrik Josefsson fra Heradsbygd er engasjert til å skrive tilstandsrapport og kostnadsoverslag. Han er anbefalt av antikvar Gunnestad og har bl.a. restaurert fredet bygg på Røros. Mange andre fagfolk er også brukt til å se og vurdere tilstand og kostnader på restaurering.

Målet er å bevare husene etter antikvarisk standard, i første omgang utvendig + innvendig bjelkelag i gulv og etasjeskiller.

Hedmark Fylkeskommune mener bl.a. at tunet og bygningene på Mandfloen må fremheves som verneverdige kulturminner knyttet til landbrukets kulturlandskap og historie i Trysil.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss