Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1228 MK Straumingen / Jøa Kystlag - rust-behandling, brannisolering i maskinrom, samt montering av brannslukningsanlegg.

fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 78.000 til disse arbeidene.

Jøa Kystlag er en videreføring av Fartøylaget Straumingen og ble etablert i 2008. Hovedoppgave er å ta vare på og bruke MK Straumingen, som har status som verneverdig fartøy av Riksantikvaren.

Jøa kystlag er lokallag i Forbundet kysten og har sin base ved Brakstad hamn som er heimehavn for Straumingen og Siglurd. Pr. i dag har laget 65 medlemmer. Laget har arrangert flere lengre turer bla. til Færøyene og til kystkulturfestivalen i Brest. Sommeren 2010 er det avtalt med Dag Lindebjerg å lage et program om trøndelagskysten i NRK’s nye serie om Norskekysten.

Sommeren 2011 planlegges tur til Island for å delta på Nordisk kystkulturfestival på Husavik. Straumingen er i god teknisk stand, men har slitasjeskader etter tidligere bruk som fiskefartøy. Riksantikvaren har bevilget kr. 300.000 til restaurering, og i samråd med ham vil fartøyet bli restaurert som garnbåt fra 1990 – 1995.

Prosjektbeskrivelse:
- Dekk; skifte av dekksbjelke, erstatte alu-luke over huyll i dekk med treverk driving og beking av hele dekket.
- Vinsj, sandblåsing og overflatebehandling, tett oljelekkasje, skifte av pakninger, og rør.
- Rustbehandling og brannisolering av maskinrom, montering av brannslukningsanlegg.
- Mesanrigg, ny mast, rikk og seg. Ny mastefot.
- Garnspill, remonter spill, koble til lavtrykkspumpe, montere garnkort.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss