Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1229 Vestgar / Øygardsbåtane AS - brann og sikkerhetsutstyr.

fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 196.193 til disse arbeidene.

Øygardsbåtane AS består av 36 aksjonærer og har en aksjekapital på kr. 400.000. Om lag halvparten er med i dugnadsarbeidet på båten på en eller annen måte. De har faste dugnader hver mandag, onsdag og torsdag kveld, samt på lørdager, og 2-8 personer møter hver gang.

I løpet av 2009 har man gjort arbeider på Vestgard for kr. 625.000, det meste finansiert av kommunene, fylkeskommunen, Riksantikvaren og Stiftelsen UNI.

Det største målet dette året er å få på plass passasjersertifikat. I denne forbindelse mangler en redningsflåte. Det må sendes inn ny brann- og sikkerhetsplan med nye tegninger av fartøyet. Alt brann- og sikkerhetsutstyr må oppgraderes.

http://www.husegarden.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss