Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1320 A Ottestad Frivilligsentral

fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 23.000 til ny oppvaskmaskin.

Formålsparagrafen er at Ottestad Frivilligsentral skal bidra til å styrke innbyggernes tilhørighet til og deltakelse i eget nærmiljø. Den skal være et bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats i nærmiljøet og de som ønsker å motta slik innsats, samt fungere som møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige lag/foreninger/organisasjoner og det offentlige.

Det er erfart at Frivilligsentralens arbeid er med på å bedre livskvaliteten til både frivillige og brukere. Kjonerudtunet er en sosial møteplass og et knutepunkt for mange, som tilbyr flere aktiviteter og arrangementer.

På Frivillighetssentralen organiseres årlig flere tusen timer frivillig arbeid, tilsvarende 1,2 mill. kr.

http://www.stange.kommune.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss