Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1321 A Østerhaug Gård - restaurering av tømmerlåve

fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 20.000 til restaurering av tømmerlåven på Østerhaug Gård.

Jan Henrik Opsahl er bruker og eier av Østerhaug Gård. Han tok over gården 1.1.2010. Sjette generasjon Henrik er i dag tre ½ år.

Gården Østerhaug’s historie går tilbake til midten av 1500-tallet. I 1862 ble den solgt til skogeier Henrik Opsahl, og en ny æra ble innledet på gården. Henrik Opsahl var i første rekke forstmann, og foretok en rekke heldige skogspekulasjoner, bl.a. det sagnomsuste skogkjøpet i Finland.

Familien Opsahl var de mest fremgangsrike skogeierfamiliene i sin tid, og for å markere sin status ble den gamle hovedbygningen revet og ny herskapsbolig ble oppført i 1903. I 1914 ble det installert elektrisitet.

Som ny eier av Østerhaug ivrer Jan Henrik Opsahl å få hovedbygningen til å bli et flott landemerke igjen. Ballsalen er i dag kanskje mest et minne om svunne tider, men likevel fullt anvendbar til bl.a. festspillene i Elverum. Prosjektet er stort men desto større er stå-på-viljen og dugnadsånden. Bebyggelsen på Østerhaug har vært omfangsrik og varierende. To bygninger fra Østerhaug finnes i dag på Glomdalsmuseet. Der har vært flere byggeperioder, men i dag bærer gården preg av perioden fra 1870 frem til 1903. Den store låven, Elverums største uthusbygning, ble ferdigstilt i 1874 og er på over 1000 m2 grunnflate. Låven ble bygget for å huse alle gårdens aktiviteter og har etter dagens behov, upraktiske rominndelinger med tanke på størrelsen på dagens maskinpark. Likevel ønsker Opsahl å ta vare på den gamle bygningen fremfor å ta den ned og sette opp en tidsmessig driftsbygning.

Låven har en vegg med grunnmur som sklir ut, og denne er pr. i dag støttet opp med bjelker midlertidig. I løpet av 2011 er det påkrevet med reparasjoner. Pristilbud på kr. 177.850 er innhentet fra håndverker Kjell Holm og disse utgiftene kommer i tillegg til allerede store kostnader på hovedhuset.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss