Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1323 Miljøstiftelsen Bellona - Konsekvenser av en atomkraftrenessanse

fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til første fase av prosjektet ”Konsekvenser av en atomkraftrenessanse”

Miljøstiftelsen Bellona ble stiftet i 1986 og har som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Stiftelsen skal igangsette tiltak som fremmer dette formålet. Sin styrke ligger bl.a. i 18 års opparbeidet kompetanse. Bellona er i dag etablert med kontorer i Norge, EU, USA og Russland.

Bellonas tidligere arbeid med sikring av atomavfall i Nordvest-Russland og arbeidet med Sellafield-utslippene har resultert i mye oppmerksomhet rundt de store utfordringene ved atomkraft og gitt kunnskap om hvordan disse best kan håndteres. Hvordan våre naboland håndterer sitt atomavfall og hvilke planer de har for atomkraft i fremtiden er av avgjørende betydning for Norge, spesielt i forhold til risiko for ulykker.

I dag ser man i økende grad at atomkraft er en mulig løsning på behovet for CO2-fri kraftproduksjon. En økning i fremtidig atomkraftproduksjon vil føre til økte avfallsmengder, økt transport av radioaktivt materiale og økt ulykkesrisiko. Bellona ønsker å kartlegg utvikling innen internasjonal atomkraft, og hvilke effekter en storstilt utbygging av atomkraft vil ha for miljø og samfunn, og norske forhold. Bellona vil med dette prosjektet utgjøre en solid og vil komme frem til anbefalinger for en bærekraftig energi- og klimapolitikk. Prosjektet er delt opp i tre faser, med oppstart i 2011.

http://www.bellona.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss