Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1327 Røde Kors - Drammen Hjelpekorps - Snøscooter

fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 82.000 til kjøp av snøscooter for Drammen Hjelpekorps.

Drammen Røde Kors er en av Røde Kors sine lokalforeninger. Røde Kors er en humanitær, frivillig organisasjon med mandat om å hindre og lindre nød nasjonalt og internasjonalt. Drammen Røde Kors har flere aktiviteter som dekker ulike behov innenfor feltet fattigdom og inkludering og beredskap.

Hjelpekorpset i Drammen ble stiftet i 1941 og er et middels stort hjelpekorps med ca 120 medlemmer, hvorav ca 20 er utrykningsklare. Hjelpekorpset driver med førstehjelp, redningstjeneste, vannredning, friluftsliv, sanitetsvakter, ambulanse, kursvirksomhet, sambandstjeneste, markørtjeneste, sminkørtjeneste

Nå er den gamle snøscooteren 8 år gammel og bør byttes ut i år. Den gamle scooteren kan man ikke lenger stole på at starter eller tar seg frem når den skal. Dette svekker beredskapen i Drammensområdet betraktelig. Snøscooter er et arbeidsverktøy som brukes til henteoppdrag for AMK, redningsoppdrag for politi og leteaksjoner samt diverse vakter vinterstid i Drammensmarka.

http://www.drammen.redcross.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss