Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1329 Karl Olav Jægtnes

fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 125.000 til første trinn i restaurering av våningshus fra 1830 på øya Hidra.

Det søkes om støtte til første trinn i restaurering / rehabilitering av våningshus fra 1830 årene på øya Hidra utenfor Flekkefjord i Vest Agder. Hust er tidstypisk for tiden og er et lokalt landemerke i kulturlandskapet i Hidraheia. Eiendommen ligger i grensen til Flekkefjord landskapsvernområde. Det er ikke kjørbar vei opp til huset som ligger på en ca 200 km høyde. Der er ikke strøm eller vann, bare en gammel vannkilde. Huset som ble fraflyttet for over 50 år siden, står i farer for å falle sammen, og det er påkrevd med snarlige tiltak for pipe og tak.

Fylkeskonservatoren uttaler bl.a. i brev av 27.08.09 at ”Bygningen har høy autentisitet og er en viktig del av det verneverdige kulturlandskapet. Han bekrefter at de omsøkte arbeidene er nødvendig for å bevare huset og gir sin tilslutning til prosjektet”.

Søkerne, tre søsken, og etterkommere av tidligere beboere i huset har nå et ønske om å restaurere huset slik at det både kan bestå som landemerke langs turstien i landskapet og at det kan fungere som en beboelig base for gradvis gjenvinning av kulturlandskapet som er delvis nedgrodd. Et lite område rundt huset er ryddet og det er sluppet 50-100 villsau på Hidra som vil bidra til å holde den stadig voksende vegetasjonen nede. I tillegg er det et ønske å holde marker / enger og skog ved like slik at området på nytt gir et gjestfritt og åpnere inntrykk til de mange turgåere. I et slikt arbeid vil et hus for kortvarige opphold være av stor betydning.

Restaureringen er planlagt i fire trinn:

1. Reparere tak, takbjelker og pipe
2. Reparere vinduer og dører
3. Skifte bordkledning utvendig
4. Innvendig restaurering

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss