Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1330 Norsk Utvandrermuseum - Brannsikring

...fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 40.000 til utvidelse av eksisterende brannvarslingsanlegg samt utskifting av brannslanger ved Norsk Utvandrermuseum.

Norsk Utvandrermuseum er lokaliser i Stange kommune og eies av Stiftelsen Norsk Utvandrermuseum og Forskningssenter. Siden januar 2010 har Norsk Utvandrermuseum vært en avdeling av det konsoliderte museet Hedmark Fylkesmuseum AS.

Museets hovedbygning sto ferdig i 1974, bygget i teglstein med tre fløyer. Hovedbygningen rommer utstillinger, bibliotek, arkiver, magasiner og kontorer.

Hedmark fylkesmuseum AS ved Norsk Utvandrermuseum har i dag ingen form for brannvarsling tilknyttet en brannvarslingssentral utenfor eget anlegg. Dette er et helt nødvendig behov med tanke på de verdier som forvaltes og i forhold ansvar for publikum og ansatte. Samtidig har museet ikke de nødvendige midlene innenfor eget driftsbudsjett for såpass store investeringer.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss