Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1331 Stiftelsen M/S Arnafjord

fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til istandsettelse av styrehuset på handelsreisendebåt M/S Arnafjord.

Stiftelsen M/S Arnafjord er opprettet for å bevare handelsreisendebåten M/S Arnafjord som et flytende kulturminne i Vik i Sogn.

M/S Arnafjord ble bygd for handelsmannen og rederen Markus Nese i Arnafjord, Vik i Sogn 1937. Båtbyggerne var Olav Vevik og Anders Vollevik. Fartøyet ble bygd som en såkalt agentbåt eller reisendebåt og ble populært kalt ”Agenten”.

I en periode var Arnafjord innleid til fiskerioppsynet, og i 1980 ble fartøyet solgt til Tyskland. I dag er hun kjøpt hjem igjen med tanke på restaurering og bevaring i Arnafjord.

Båten er helt original og komplett med en Wichmannmotor som fortsatt står om bord. Hele historien skal kartlegges i detalj med tanke på bokutgivelse.

Fartøyet er nå under istandsetting ved Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund, og Riksantikvaren har støttet prosjektet og gitt båten status som vernet. Sogn og Fjordane fylkeskommune har også vært svært positive til prosjektet og har i kommuneplanene satt av areal til kai i sammenheng med Motormuseet i Vik.

http://fartoyvernmuseum.wordpress.com/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss