Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1673 Kjellesvik Eiendom AS - Gamle Moi Stolfabrikk - rehabilitering av tak

fikk på styremøte 25. oktober 2012 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til rehabilitering av taket på gamle Moi Stolfabrikk

Moi har fra gammelt av vært et industristed tuftet på møbel og trevareindustri. På det meste var det opptil 10 møbelfabrikker i det lille tettstedet, hvorav Moi Stolfabrikk var den største og eldste. Fabrikken ble etablert i 1876 og var i drift i 100 år. NorDan konsernet kjøpte den i 1976 og bel benyttet i bedriftens vindusproduksjon. Senere ble bygningen ombygget til videregående skole med linjer for trebearbeidingsfag og allmennfag.

I april overtok Kjellesvik Eiendom AS, med tanke på å utvikle til ny virksomhet.

Bygningen er ikke fredet eller gitt formell status, men er likevel en viktig bygning i lokalhistorisk perspektiv med en flott og monumental beliggenhet midt i Moi sentrum, like ved den vernede steinhvelvbroen fra 1844.

Moi er et distriktstettsted med ubetydelig press på utleiemarkedet. Det er derfor ikke mulig å hente leieinntekter av betydning.

Bygningen har høyeste vernestatus i den kommunale kulturminneplanen, og er registrert i Sefrak til klasse B – verneverdig bygning som er aktuell for regulering til spesialområde.

Kjellesvik Eiendom AS samarbeider nært med Lund kommunes kulturvernforvaltning om å ta vare på bygningen, og gjøre den lokale industrihistorien kjent gjennom aktiv bruk av kulturminnet.

Bygningen fremstår som sterkt preget av manglende utvendig vedlikehold de siste tiår.

Kjellesvik Eiendom planlegger å fjerne dagens eternittplatetak, og tekke taket på nytt med teglstein som opprinnelig.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss