Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 4324 Alta Røde Kors Hjelpekorps får økonomisk støtte til ny beredskapsbil

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. juni 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt

Alta Røde Kors Hjelpekorps har 53 aktive medlemmer og rykket ut på 13 søk- og redningsaksjoner i 2018. De stiller mannskap og utstyr på kort varsel til rådighet for de offentlige redningsetatene. Det kan være søk etter savnede personer, innsats ved katastrofer og bistand til ambulansetjenesten med ambulanseoppdrag utenfor vei.

Hjelpekorpset har jobbet mye de siste årene med å ha godt nok utstyr til å rykke ut på søk-og redningsoppdrag. Utstyrsparken består av to snøscootere med en slede, en pulk og en ATV med tilhenger. For å frakte dette har de to tilhengere.

Hjelpekorpset har i dag ingen egen bil. For å kunne bygge opp denne utstyrsparken har korpset, over lang tid, måtte være avhengig av privatbiler får å få dette til å gå rundt. De bruker mye tid i dag på å hente utstyr fra et depot (lager) for å så frakte det til bil. Utstyr som for eksempel bårer, spjelkesett, førstehjelpsutstyr, skredutstyr, kart, uniform/refleksvester, pledd, hodelykter og truger må pakkes og fraktes gang for gang. Det er ikke effektivt og kan gjøres så mye bedre.

De merker en stor økning i turisme og en endring hvordan folk ferdes i fjellet.
Antall aksjoner øker hvert år. De jobber for å leve opp til visjonen «Best på redning fra fjord til fjells». Det er viktig at de har en beredskapsbil som er klar til å rykke ut uten en masse logistikk i forkant.

Hjelpekorpset har kartlagt behovet nøye og kommet frem til en varebil med 4-hjulstrekk - VW Crafter. Denne bilen kan bygges opp med reoler i varerommet så alt av utstyr for umiddelbar innsats kan ligge klart, samt omgjøres til en kommandobil ved store hendelser. Kostnader for drift av bilen, som ved annet utstyr, vil bli dekket av salg av førstehjelpskurs og sanitetsvakter.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss