Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 4387 Varanger Museum får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til fotobevaring

Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 110.500 til dette formålet

Varanger museum IKS har 20 fast ansatte medarbeidere og er en kompetansebedrift med spesielt fokus på grensekontakt, pomorhistorie, svensk/norskfinsk kultur, partisanhistorie og Varangers øvrige lokalhistorie.

Varanger museum består i dag av tre avdelinger som alle har fotosamlinger i de tre byene rundt Varangerfjorden - Vardø, Vadsø og Kirkenes. Avstanden fra ytterkant til ytterkant er 247 km, en 3,5 timers kjøretur. De ønsker gjennom dette prosjektet å løfte alle tre avdelingenes kunnskap og heve nivået på forvaltningen av fotografi med fokus på skadevern. De vil være tre ansatte, en fra hver avdeling, som reiser rundt til avdelingene for å utføre praktisk arbeid med samlingene.

Fotosamlingene er innsamlet siden henholdsvis 1894(Vardø), 1964 (Sør - Varanger museum) og 1976 (Vadsø museum). Samlingene eies i Vardø av Vardøhus museumsforening og i Vadsø og Sør-Varanger av kommunene, men forvaltes av museet. Det er lagt inn en stor innsats i forhold til lokal innsamling og med tanke på at store samlinger gikk tapt under 2.Verdenskrig. Det innsamlede fotomaterialet består av 93 000 fotografier med hovedvekt på perioden 1880-1950.

Varanger museum ønsker å kartlegge, vurdere, prioritere og kunne gjøre enkle tiltak i fotosamlingene sine for å kunne forlenge levetid og beskytte skadet materiale. De mistenker forekomster av mugg og pågående skader som kjemisk nedbrytning av materiale pga for dårlig lagring


Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss