Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 4393 Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN får økonomisk støtte til brann- og innbruddsalarm på Angelstad

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 48.000 til ovennevnte prosjekt


Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss