Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 4396 Stiftelsen Wayback Bergen får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til kjøp av fritidsbåt

Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 100.000 til dette formålet

Stiftelsen Wayback er en ideell organisasjon drevet frem av engasjement og frivillig arbeid. Samtlige 28 medarbeidere er sikkerhetsklarert for arbeid i fengsel med høyt sikkerhetsnivå og bidrar til å drifte deres arbeid i regionens fengsler samt oppfølging av deres mange tilbud på utsiden. Deres hovedformål er rehabilitering og tilbake-føring av straffedømte og innsatte. De har hovedfokus på å skaffe deltakerne arbeid, bolig, sosialt nettverk og meningsfylt fritid i den vanskelige overgangsfasen mellom endt soning og veien tilbake til normalsamfunnet.

Målgruppen for prosjektet er utsatt ungdom i alderen 15 - 24 år som befinner seg i skjæringspunktet mellom dårlige oppvekstsvilkår, rus og kriminalitet. Prosjektet tar imot dem som ønsker å bryte med dårlige miljøer og er motivert til å prøve ut nye og spennende aktiviteter sammen med andre i samme situasjon.

Wayback ønsker å tilby deltakerne i prosjektet aktiv og meningsfylt fritid sammen med gode rollemodeller. Tilbudet skal være gratis og enkelt å oppsøke. For å kunne gi våre deltakere et godt og variert fritids- og aktivitetstilbud, har stiftelsen hatt et langvarig ønske om å gå til innkjøp av en fritidsbåt av typen skjærgårdsjeep/bowrider med plass til 6-8 personer. Denne båten er blant annet tenkt brukt til båtturer, vannsport, fiske. Vi vil også bruke båten til helgeturer med overnatting, dykking og strandrydding.

De har inngått en avtale med Bergen og omland friluftsråd (BOF). BOF driver mer enn 230 ulike frilufts­områder i Hordalands­skjærgården med bade­plasser, nærtur­områder, uthavner, utleie­hytter, skiløyper og kyststier. Gjennom avtalen med BOF vil ungdommer som har samfunnsstraff gjennom Wayback få mulighet til å hjelpe til med vedlikehold av eiendommer og strandryddig som en del av straffegjennomføringen.

For å få tilgang til strender og øyer der dette arbeidet skal utføres, er Wayback avhengig av å ha tilgang til en båt.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss