Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 4410 Stiftelsen Dakota Norway får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI til ny motor for en DC 3

Det ble i styremøte 28. august 2019 besluttet å innvilge kr. 150.000 til dette formålet

Stiftelsen Dakota Norway er en ideell organisasjon med formål å eie og operere et veteranpassasjerfly av typen DC-3 Dakota fra 1943.
Stiftelsen organiserer en venneforening med cirka 2600 medlemmer. Det historisk verdifulle veteranpassasjerflyet Dakota DC-3, har sin base på Sandefjord Lufthavn Torp.
Dakotaen er det eneste sivile historiske passasjerflyet som er operativt i Norge i dag. Det representerer en betydelig epoke i norsk luftfart i og med at dette er flytypen som var helt sentral i oppbyggingen av sivil norsk luftfart etter 2. verdenskrig.
Flyet som Stiftelsen Dakota Norway eier og opererer, ble satt i tjeneste hos US Army Air Force i 1943 og ble brukt under krigshandlingene i Europa. I 1948 ble flyet kjøpt av den finske staten og ble brukt i flyselskapet Finnairs ruter helt frem til 1969. Etter det ble flyet overtatt av det finske flyvåpen og president Uhro Kekkonen brukte denne maskinen som sitt representa-sjonsfly i mange år. Thore Virik fra Sandefjord og Arne Karlsen Nedrelien fra Stokke kjøpte Dakotaen fra det finske flyvåpen i 1985. Siden august 1986 har Dakotaen fløyet ut fra Torp hver sommer i tidsrommet mai til og med september.
I sommerhalvåret flys faste rundturer over Vestfold hver onsdag. I tillegg deltar Stiftelsen på flystevner i Norge og Europa. I vinterhalvåret driver stiftelsen vedlikehold at flyet i en gammel militærhangar på Torp som stiftelsen får disponere av Sandefjord kommune.
I år skulle flyet være med på markeringen av D-dagen og invasjonen i Normandie 6. juni. Flyet fløy over til Duxford i Storbrtannia, men under øving på formasjonsflyging fikk flyet motorskade på høyre motor og måtte avbryte og lande. Det ble ingenting av flygingen til Normandie der flyet skulle slippe ut norske fallskjermhoppere. Flyet står fremdeles i Duxford og venter på ny motor fra USA. I fjor (2018) fikk flyet også problemer med venstre motor som også måtte skiftes, og ny måtte hentes fra USA. Samtidig ble begge propellene sendt til USA for fullstendig overhaling. En motor koster 90.000 USD pluss frakt og mva. Og stiftelsen har derfor hatt betydelige utgifter de to siste årene, tilsammen ca 200.000,- USD. Det er viktig å ta vare på det historiske flyet og holde det i topp stand slik at stadig nye mennesker kan få se og oppleve hvordan begynnelsen på sivil luftfart var i Norge.
De to siste årene er det ca. 2 000 medlemmer som har fløyet med oss hvert år.
Det er piloter som har sitt daglige virke i flyselskap, som Widerøe, Norwegian og SAS, eller pensjonister som har opprettholdt sine sertifikater som flyr flyet. I tillegg har de godkjente teknikere som overhaler flyet.
Flyet LN-WND ble i 2011 erklært som et historisk luftfartøy av Luftfartstilsynet og er den eneste flyvende DC-3 Dakota i Norge.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss