Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 6243 OSS Gjefsjøen får økonomisk støtte til - Restaurering av Grefsjøen Fjellgård

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.

OSS Gjefsjøen ble stiftet høsten 2018 og arbeider for å restaurere og bevare det gamle våningshuset på Gjefsjø Fjellgård i Snåsa kommune. Gården ble brukt som hovedkvarter for operasjon Rype, den eneste amerikanske landmilitaære operasjonen på norsk jord under 2. verdenskrig.

Småbrukshuset er fra år 1900. Stående kledning og sirlig utførte omramminger på dør og vindu. Symmetriske plasserte empirevinduer med gode proporsjoner. Moderat røsta tak med papptekking. Opprinnelig tekking har vært saga spon. Grunnmur i tørrmurt naturstein. Hoveddelen er i laft mens utbygg er i bindingsverk. Åstak med lange skoftunger og liggende tro. De aller fleste materialene er bearbeidet med håndverktøy. Uvanlig mye av innvendige paneler og gulvbord er håndhøvla sammenlignet med bygg fra samme tid, selv om man ikke kan utelukke gjenbruk.

Historien rundt våningshuset gjør at bygningen er verneverdig og OSS Gjefsjøen har tatt ansvaret for gjennomføring av prosjektet for å ivareta en meget viktig del av krigshistorien, synliggjøre fjellgårdhistorien og skape et formidlingssenter til nytte og glede for unge og gamle.

Notat fra Einar Strand, konservator ved avd. for plan, næring og kulturminner ved Trøndelag Fylkeskommune:
Bygningens verneverdi er knyttet til hendelser under andre verdenskrig og til bygningen som hovedbygning på en fjellgård i grensetraktene til Sverige. Hovedbygningen var basen til Operasjon Rype, et kodenavn på en amerikansk fallskjermstyrke som utførte to sprenginger på jernbanelinjen mellom Grong og Steinkjer mot slutten av krigen i 1945. Operasjonen ble ledet av William Colby som senere ble leder av CIA. Bygningen er en del av et gårdsmiljø der både bekkstu, fjøs/låve og stabbur er bevart. Flere av bygningene er i stor grad autentisk og står på sin opprinnelige plass. Hovedbygningen er lite endret etter at den ble brukt av Operasjon Rype. En restaurering på historiens premisser på det stedet den står i dag, vil være mulig uten at det går på bekostning av kulturminneverdien.Bygningen og miljøet er av regional interesse.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss