Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 7487 Leirfjord og Alstahaug Kirkelige Fellesråd får økonomisk støtte til utbedring av vinduer i Skålvær kirke fra 1650

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 280.000 til ovennevnte prosjekt

Skålvær er et lite handelssted som vokste frem fra 1683. Skålværets plassering var i sin tid sentral som medførte til at farleden sjøveien gikk like ved Skålvær. I 1867 anløp det første dampskipet fra Helgelandske dampskipselskab Skålvær (og som i dag er erstattet av en hurtigbåt enkelte dager i uka). Senere, rundt starten av 1900-tallet, var det et selskap som fraktet fersk fisk fra Harstad og andre fiskevær via Skålvær til Hull i England med fryse-/kjøleskip.

Som følge av mye handel og aktivitet på Skålvær ble Skålvær kirke oppført på øya i 1889. Kirken kom opprinnelig fra Malm i Trøndelag og er en trekirke som er datert til rundt 1650. Kirka er plassert på en høyde på Skålvær og var før i tiden synlig i en stor omkrets i et område med mange holmer og skjær. Kirkespiret er selv i dag et holdemerke for sjøfarende som seiler i de gamle farledene utenfor hovedleia lenger øst.

Etter at folketallet gikk tilbake etter krigen har gudstjenester i Skålvær kirke blitt færre, men det holdes likevel 2 gudstjenester i året på Skålvær, samt at det gjøres vigsler i kirka. Det gjøres også guidinger i kirka for besøkende til øya via båt eller kajakk i sommerhalvåret. Den senere tid er det anlagt bryggeanlegg for bedre mottak av småbåter i sommersesongen.

Skålvær kirke er som overfor nevnt - en viktig del av Skålværet og øyene rundt. Lokale ildsjeler på Skålvær har bidratt med dugnad og hjelp hvor kirka blant annet er malt med linoljemaling. Vinduene skal nå demonteres og fraktes til verksted for utbedring.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss