Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 7488 Lærdal soknråd får økonomisk støtte til utvendig renovering av Borgund kyrkje fra 1868

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 11. februar 2022 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt

Borgund nye kyrkje stod ferdig i 1868 og er teikna av Chr. Christie. Kyrkja sitt eksteriør har i store trekk stått uendra. Kyrkja er oppført i tømmer og kledd utanpå med ståande kledning. Kyrkja står i eit særskild kulturlandskap med Borgund stavkyrkje og stopulen som nærmaste nabo.

Kyrkja ble i 1888 behandla med ei lasering. Det er blitt utført «fargetrapp» der ein lag for lag avdekka dei ulike fargane som har vore på kyrkja. Kyrkja har gjennom tidene hatt mange fargar, og da den vart mala sist i 2006 godkjende Riksantikvaren noverande fargeval.

Kyrkja er listeført av Riksantikvaren noko som medfører at vedlikehald av kyrkja skal utførast etter særskilde retningsliner. Heile kyrkja skal no malast, og nødvendig vedlikehaldsarbeid utførast.

http://www.uib.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss