Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 7540 Anne Nygren får økonomisk støtte til restaurering av 8 vindusfag i jugendvilla

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 6. april 2022 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt

I styremøte 7. desdember 2022 ble vedtaket omdisponert til å gjelde restaurering av vinduer i Jugend glassveranda

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss