Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 7934 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl får økonomisk støtte til innkjøp av fallsikring

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 385.000 til ovennevnte prosjekt

Sikkerhet er det de har mest fokus på om bord på Statsraad Lehmkuhl. Deres drift viser at de trolig er det seilskipet i verden som har flest toktmannskap om bord i løpet av et år. Flere tusen toktmannskap får årlig anledningen til å seile med dem og de fleste får anledning til å entre opp i riggen og bli med deres profesjonelle mannskap for berging av seil, med mer.

Det er en egen sikkerhetsprosedyre for entring av riggen som samtlige må gå gjennom før førstegangsentring, herunder gjennomgang av sikkerhetssele, hvordan man oppfører seg i riggen, krav til fysisk helse med mer.

De siste 20 årene har Statsraad Lehmkuhl hatt helkroppssele for alle som skal entre riggen. De sikrer seg ikke mens de går oppover i selve vantet, men skal sikre seg i egen vaier når de går over «plattformene». I tillegg sikrer de seg når de går ut på rærne (hvor seilene er festet) og når de står i ro i riggen. Regelen gjennom flere hundre år har vært «en fot og en hånd skal alltid være til skipet». Gjennom skipets 108 årige historie har vi ikke hatt noen fall eller dødsfall fra riggen. Det er den beste statistikken og viser også at de har en god sikkerhetskultur om bord. Samme riggentringsprosedyrer finnes på de fleste andre store seilskip.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss