Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 7935 Bogstad Gård får økonomisk støtte til rehabilitering av havetrappen

Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 7. desember 2022 besluttet å innvilge kr. 1,2 millioner til ovennevnte prosjekt

Bogstad Gård har tilhørt samme familie fra godset kom i privat eie i 1649 og frem til 1955. Da ble stedet gitt som gave til en privat stiftelse og åpnet som museum. Hovedbygningen, som er bygget mellom 1760 og 1780, er oppført i klassisistisk stil og er et typisk eksempel på byggeskikken for landets overklasse på den tiden.

Bygningsmassen på Bogstad eies av Bogstads stiftelse; men forvaltes av stiftelsen Norsk Folkemuseum som en avdeling i stiftelsen Norsk Folkemuseum. Bogstad Gard har egen administrasjon.

Havetrappen har en sentral plassering i hovedaksen foran hovedbygningen. Trappen trenger nå utbedring.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss