Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Status 2009

Skadevernstatus etter 6 styremøte i 2009, det siste 8. desember, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser2 kr. 600.000
Sikring generelt15 kr. 2.177.935
Miljøvern1 kr. 25.000
Menneskevern-rusomsorg11 kr. 1.924.500
Menneskevern-generelt14kr. 2.510.500
Forskning
Fartøyvern25 kr. 3.642.438
Bygningsvern-generelt40 kr. 3.433.418
Bygningsvern-brann og sikkerh.39 kr. 9.423.139
147kr. 23.736.930

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss