Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

SKADEVERNSTATUS 2022

Skadevernstatus etter 6. styremøte; 7. desember i 2022, er som følgende:

Søknader innvilgetBevilget beløp
Priser/gaver3kr. 1.500.000
Sikring generelt24kr. 4.255.654
Natur- miljøvern6kr. 1.205.630
Menneskevern-rusrelatert2kr. 220.000
Menneskevern-generelt20kr. 2.353.000
Forskning 1kr. 630.000
Fartøyvern22kr. 3.447.534
Bygningsvern-generelt132kr. 24.089.485
Bygningsvern-brann og sikkerhet65kr. 8.020.645
Norsk Kulturarv - Rammevedtak1kr. 10.000.000
276 kr. 55.721.948

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss