Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Skadevernstatus 2017

Skadevernstatus etter 6 styremøter i 2017, det siste 6. desember, er som følgende:

SøknaderBevilget beløp
Priser/gaver2kr. 2.000.000
Sikring generelt27kr. 9.028.589
Natur- miljøvern0kr. 0
Menneskevern-rusomsorg10kr. 1.140.000
Menneskevern-generelt10kr. 915.000
Forskning 3kr. 1.715.000
Fartøyvern30 kr. 6.506.228
Bygningsvern-generelt 331kr. 13.911.000
Bygningsvern-brann og sikkerhet 27 kr. 3.557.761
440 kr. 38.773.578

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss