1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1310 Oslo Undervannsklubb 1951 - Fjordbåten Iona - Restaurering
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 50.000 til fornying av bjelkeknær, dollbord og midtfisker på fjordbåten Iona.
les mer>>P 1311 Stiftelsen Karmsund ABR-Senter - Restaurering av Losbåten 21 Skudenes.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til restaurering av Losbåten 21 Skudenes.
les mer>>P 1312 Stiftelsen Handelsstedet Tinden - Elektrisk anlegg i bryggerhusene + overvåkningsanlegg for brann etc.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til utskifting av det elektriske anlegget i bryggerhusene, samt til overvåkningsanlegg for brann etc. ved Handelstedet Tinden.
les mer>>P 1313 Kristiansand museum - Innredning av klimaregulert museumsmagasin
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 300.000 til innredning av klimaregulert museumsmagasin.
les mer>>P 1314 Blå Kors Eiendom AS - Nytt kjøkken for utvidet drift av ”Funkishuset”
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 140.000 til nytt kjøkken for å tilfredsstille Mattilsynet og utvidet drift av ”Funkishuset” i Sandnes.
les mer>>P 1315 Sunnhordland Museum - Ådlandstova - Brannsikring
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 82.000 til brannsikring av Ådlandstova.
les mer>>P 1316 Kirkens Bymisjon Drammen - Innredning av kjeller på avd. Friminuttet
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til trappehull og innredning av kjeller på avd. Friminuttet i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen.

les mer>>P 1317 Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl - Installasjon av informasjonssystemer.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 130.000 til innkjøp og installasjon av informasjonssystemer på Statsraad Lehmkuhl.

les mer>>P 1318 M/K Terje v/Terje Midtun - Reparasjon av skroget.
26.10.10
... fikk på styremøte 26. oktober 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til reparasjon av skroget på MK Terje.

les mer>>P 1319 Åpning av Røros kirke etter rehabilitering
16.10.10
... ...fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 26. oktober 2010 tildelt kr. 100.000 i gjenåpningsgave
les mer>>Totalt 122 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss