1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1219 Litlebergen - istandsetting
20.04.10
... fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 innvilget kr. 60.000 til istandsetting av sjøbu/trelastlager.
les mer>>P 1220 Stiftelsen Øksnes Leirsted - renovering av taket.
20.04.10
... fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 og i april 2011 innvilget tilsammen kr. 100.000 til renovering av taket.

les mer>>P 1221 Sjønstå Gård - brannverntiltak.
20.04.10
... fikk av Stiftelsen UNI i april 2010 innvilget kr. 44.250 til diverse branntiltak.
les mer>>P 1222 Østerhaug Gård - råteskader og sanering av hussopp.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 125.000 til disse arbeidene.
les mer>>P 1223 Husmannsplassen Mandfloen - restaurering av tunet.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til dette arbeidet.
les mer>>P 1224 Sjøgata 9 i Mosjøen - vern av brygge.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til dette arbeidet.

les mer>>P 1228 MK Straumingen / Jøa Kystlag - rust-behandling, brannisolering i maskinrom, samt montering av brannslukningsanlegg.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 78.000 til disse arbeidene.
les mer>>P 1229 Vestgar / Øygardsbåtane AS - brann og sikkerhetsutstyr.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 196.193 til disse arbeidene.

les mer>>P 1230 Rennesøy kommune - låve på Bru - restaurering.
20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til dette arbeidet.
les mer>>P 1231 Odda kommune / Oddaprosessen - Lindehuset - fasade sør

20.04.10
... fikk på styremøte 20. april 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 116.000 til dette arbeidet.
les mer>>Totalt 122 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss