1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 1320 A Ottestad Frivilligsentral
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 23.000 til ny oppvaskmaskin.
les mer>>P 1321 A Østerhaug Gård - restaurering av tømmerlåve
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 20.000 til restaurering av tømmerlåven på Østerhaug Gård.
les mer>>P 1323 Miljøstiftelsen Bellona - Konsekvenser av en atomkraftrenessanse
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 250.000 til første fase av prosjektet ”Konsekvenser av en atomkraftrenessanse”
les mer>>P 1324 Frelsesarmeens rusomsorg - Bosatt – Vanskeligstilte på boligmarkedet
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til prosjektet ”Vanskeligstilte på boligmarkedet”.


les mer>>P 1325 Blå Kors Øst AS - Kontaktsenteret
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 til prosjekt ”Asfalt” i 2011.
les mer>>P 1326 Vik Kraftlag 2013
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 40.000 til andre delprosjekt i restaureringen av Refsdal Kraftstasjon fra 1913, øremerket elektrisk opplegg for lys etc
les mer>>P 1327 Røde Kors - Drammen Hjelpekorps - Snøscooter
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 82.000 til kjøp av snøscooter for Drammen Hjelpekorps.


les mer>>P 1329 Karl Olav Jægtnes
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 125.000 til første trinn i restaurering av våningshus fra 1830 på øya Hidra.
les mer>>P 1330 Norsk Utvandrermuseum - Brannsikring
02.12.10
... ...fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 40.000 til utvidelse av eksisterende brannvarslingsanlegg samt utskifting av brannslanger ved Norsk Utvandrermuseum.


les mer>>P 1331 Stiftelsen M/S Arnafjord
02.12.10
... fikk på styremøtet 2. desember 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til istandsettelse av styrehuset på handelsreisendebåt M/S Arnafjord.
les mer>>Totalt 122 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss