1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6110 Petter Andreas Pettersen får økonomisk støtte til Restaurering av stabbur på gården Glein.
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6111 Eva Togstad Hagen får økonomisk støtte til Restaurering av drengestue/bryggerhus på Togstad.
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6117 Soknedal Historie- og Museumslag får økonomisk støtte til - Restaurering av låve ved Sognedal Bygdetun.
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6118 Giske Sogelag får økonomisk støtte til - Restaurering av gamelskulen på Giske.
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6119 Øksnes kirkelige fellesråd får økonomisk støtte til utbedring av vann- og råteskader ved Øksnes kirke
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6125 Kari Lien Knøsen får økonomisk støtte til Restaurering av brønn, vedskjul og kjørebru.
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6126 Håvard Østmo får økonomisk støtte til Restaurering av stabbur, Nordre Ommestad.
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6127 Håvard Østmo får økonomisk støtte til Restaurering av drengestue/bakerstue på Nordre Omme.
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6132 Stift. Jærmuseet får økonomisk støtte til innkjøp av 9 brannsikre skap
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 137.500 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6133 Stift. Jærmuseet får økonomisk støtte til - Utvidelse av brannvarslingsanlegget ved Tungenes fyr.
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 22.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss