1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6159 Erik Tukkensæter får økonomisk støtte til - Restaurering av fjøs og låve på gården Stavadalen
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6160 Hinnebu Sportsfiskere får økonomisk støtte til - Tilrettelegging av fiskeplass for funksjonshemmede
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6162 Smedstubryggas Venner får økonomisk støtte til Stm229 - Sikring og bevaring av Smedstubrygga
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6166 Inger Elise Bjerke Iversen får økonomisk støtte til - Restaurering av låve ved gården Bjerke Søndre
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6168 Ingrid Blessom får økonomisk støtte til Stm229 - Restaurering av hovedhuset i Uleberg, trinn 1
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6169 Lindstøl Verven A/S får økonomisk støtte til - Istandsetting av taket på sagbygningen på gården Lindstøl
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6170 Beate Petersen får økonomisk støtte til - Istandsetting av inngangsparti på Steinlia
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6172 Gamle Oksøys Venner får økonomisk støtte til - Navigasjonsinstrumenter/GPS til M/S Gamle Oksøy
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6173 Rigmor Solem får økonomisk støtte til - Restaurering av stabbur og eldhus på Ytre Lee
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6174 Esben Aga får økonomisk støtte til - Reparasjon av hellelagt tak på Asbjørnstova ved Agatunet
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss