1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6711 Krogsgården SA får økonomisk støtte til - Istandsetting av dører og vinduer
15.10.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 15. oktober 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6712 Bogstad Gård får økonomisk støtte til - Omlegging av tak på stabbur
15.10.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 15. oktober 2020 besluttet å innvilge kr. 550.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6713 Ragna Lea får økonomisk støtte til - Restaurering av pipe ved Villa Sommerfryd
15.10.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 15. oktober 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6714 Hardanger og Voss Museum får økonomisk støtte til - Brannvarslingsanlegg ved Hardanger folkemuseum.
15.10.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 15. oktober 2020 besluttet å innvilge kr. 350.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6715 Anno Museum, avd. Kongsvinger museum får økonomisk støtte til - Vanntåkeanlegg ved Aamodtgården.
15.10.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 15. oktober 2020 besluttet å innvilge kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6716 Wenche Holmefjord får økonomisk støtte til - Restaurering av tørrmuret naust.
15.10.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 15. oktober 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6719 Stift. Christian Radich får økonomisk støtte til - Installering av baugtruster
15.10.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 15. oktober 2020 besluttet å innvilge
kr. 1.500.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6722 Førde Speidargruppe av Norges Speiderforbund får økonomisk støtte til - Oppgradering av redningsvester
15.10.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 15. oktober 2020 besluttet å innvilge kr. 9.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6723 Selskapet Oslo Bys Vel har fått tildelt Skadevernprisen for 2020
15.10.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 15. oktober 2020 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6724 Natur og Ungdom er blitt tildelt Miljøvernprisen for 2020
15.10.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 15. oktober 2020 besluttet å innvilge kr. 250.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss