1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6256 Stift. Foldal får økonomisk støtte til - Reparasjon av røstveggen til brygga, Foldalbruket
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6258 Ottar og Irene Stegen får økonomisk støtte til - Restaurering av løa på Øvste Stegen.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 60.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6260 Blå Kors Kristiansand får økonomisk støtte til - Utvidelse av "chat"- tjeneste for barn og unge
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 189.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6261 Sunnhordland Museum får økonomisk støtte til - Rehabilitering av hovedbygg "Nye Sunnhordlandstunet
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6264 Stift. Nordlandsmuseet får økonomisk støtte til - Restaurering av Fagerli kraftstasjon, fase 1 - drenere
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6265 Museet Kystens Arv får økonomisk støtte til - Innsamling av truet kildemateriale.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6266 Norsk Folkehjelp Stavanger får økonomisk støtte til - Kjøp av søk- og redningsbil med utstyr
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6268 Salten veteranbåtlag får økonomisk støtte til - Reparasjon av råteskader på M/S Blomøy.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6269 Lierne kommune/Lierne museer får økonomisk støtte til - Kurs i restaurering av stabbur ved Sørli Museum.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 65.600 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6270 Stig Skurdal Grytting får økonomisk støtte til - Brannvarsling på Sygard Grytting.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 100.804 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss