1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6221 Lidvar Saur får økonomisk støtte til - Restaurering av skifertak på Sparbu prestegård
05.05.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 5. mai 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6223 Jan Erik Horgen får økonomisk støtte til - Istandsetting av husmannsstue ved Horgenhaugen.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 25.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6226 Tresfjord Røde Kors Hjelpekorps får økonomisk støtte til - Innkjøp av ny ATV med belter og båre.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6227 Joakim Martinsen får økonomisk støtte til - Istandsetting av Lance-brygga.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6230 Norsk Folkehjelp Horten og Omegn får økonomisk støtte til - Innkjøp av 2 stk. bemanningstelt.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 42.500 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6231 Drammens Museum får økonomisk støtte til - Omlegging av taket på Gulskogen gård
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge
kr. 700.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6232 Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter får økonomisk støtte til - Igangsetting av 3 kurskonsepter.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6233 Sjur Åsen får økonomisk støtte til - Restaurering av gammelt stabbur i Åsen.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6239 Hobøl Historielag får økonomisk støtte til - Utbedring av el-anlegget ved Hagen gamle skole.
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6240 Vingelen Kirke- og Skolemuseum får økonomisk støtte til - Tilbygg og brannsikring av Vingelen kirke- og skolemuseum
10.06.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 10. juni 2020 besluttet å innvilge kr. 44.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss