1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6553 Tynset Røde Kors Hjelpekorps får økonomisk støtte til - Beredskapsambulanse.
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6554 Gratangen Kystlag får økonomisk støtte til - Klargjøring av MK Straumnes for sommerdrift
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 36.868 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6557 Helgeland Museum får økonomisk støtte til - Innkjøp av 18 stk. beredskapsvogner
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 40.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6558 Stift. Norsk Folkemuseum får økonomisk støtte - Oppgradering av brannvarslingsanlegget
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6559 Stift. Norsk Folkemuseum får økonomisk støtte til - Oppgradering tilgang nødetater.
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6560 Stift. Jærmuseet får økonomisk støtte til - Sprinklingsanlegg i Vistnestunet.
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6561 Norsk Industriarbeider-museum får økonomisk støtte til - Belysning og lysskjerming i Telemarksgalleriet
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 220.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6563 Vågan frivilligsentral får økonomisk støtte til - Utvidelse av utstyrsbanken.
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6564 Søgne Røde Kors Hjelpekorps får økonomisk støtte til - Anskaffelse av en ATV
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6566 Norsk Maritimt Museum får økonomisk støtte til - Utbedring av ror og ny skinnsalong i S/Y Venus
14.08.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 26. august 2020 besluttet å innvilge kr. 43.183 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss