1


Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Tildelinger

P 6134 Stift. Jærmuseet får økonomisk støtte til utstyr i forbindelse med en utstilling i Sømmevågen.
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6135 Stift. Christian Radich får økonomisk støtte til Windjammer prosjektet 2020-23
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6137 Trondhjems Turistforening får økonomisk støtte til Hjertestartere til 7 av sine betjente hytter
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6138 St. Hanshaugen frivillighetssentral, Skattkammeret får økonomisk støtte til Prosjektet Skattkammeret i Oslo 2020
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 75.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6140 Averøy Kirkelige Fellesråd får økonomisk støtte til - Rehabilitering av vinduene i Bremnes kirke
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 375.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6141 Averøy Kirkelige Fellesråd får økonomisk støtte til - varslingssystemer i Bremnes kirke
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt.
les mer>>P 6142 Averøy Kirkelige Fellesråd får økonomisk støtte til - Installasjon av slokningsanlegg i Kvernes «nye» kirke
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6143 Stiftelsen Museum Nord får økonomisk støtte til - Brannvarslingsanlegg ved MS og DS Finmarken
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 500.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6144 Stiftelsen Romsdalsmuseet får økonomisk støtte til – sikring av Veøy gamle kirke
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 30.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>P 6145 Anno Museum AS får økonomisk støtte til - Flytting av smie på Skotterud
31.01.20
... Dette ble klart da Stiftelsen UNI i sitt styremøte 31. januar 2020 besluttet å innvilge kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt
les mer>>Totalt 238 tildelinger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss